Inleiding.

We leven in een steeds drukkere tijd. We maken afspraken en noteren die in onze agenda. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden die afspraken na te komen. Er is ook een verschil in het soort afspraken en hoe we daarmee omgaan. Staat een lesuur ingepland dan heeft dat andere prioriteiten (t.a.v. van b.v. het er naar toegaan) dan bv. een tentamen. We hebben privé maar ook zakelijke en onderwijs afspraken. We doen zelfs onbewust aan risicoanalyse. Bij een tentamen vertrekken we vroeger van huis om toch maar op tijd te komen voor het geval dat we in een file komen.

Wat we niet doen is van te voren voor een tentamen inplannen hoeveel uur we ervoor moeten leren. Of hoeveel uur erin gaat zitten voor het maken van die opdracht of dat rapport. Wat we al zeker niet doen is te kijken welke kosten eraan verbonden zijn (bv. Printkosten, telefoonkosten) en welke middelen we moeten inzetten (bv. Papier, kaften, sheets). Wat we ook niet doen is achteraf bekijken of onze planning is verlopen zoals we die ook gepland hebben. Hier missen we een kans want we leren niet van datgene wat we gedaan hebben en maken misschien de volgende keer dezelfde fouten.

Ook een kenmerk van ons plannen is dat ieder zijn eigen planning heeft. De een heeft alles strak geregeld, de ander zijn visie op plannen is “het komt wel goed” zonder een waardeoordeel te geven welke van deze planningen de juiste is, want dit is volgens mij heel persoonsgebonden.

In een meer zakelijke omgeving kunnen we op bovenstaande manier niet werken. Voor de dagelijkse routinematige werkzaamheden leggen we alles vast in taken, functies, verantwoordelijkheden, werkroosters enz. Maar daarnaast hebben we nog werkzaamheden van tijdelijke aard. Denk aan het opnieuw inrichten van kantoor, de invoering van een software pakket, een verhuizing of een marktonderzoek doen. Bij dit soort projecten zijn veel meerdere mensen betrokken. Er is vaak een hele projectorganisatie waarover je in de theorie meer kunt vinden. Van belang is dat de neuzen van eenieder in dezelfde richting staan, dat men weet wat gedaan moet worden door wie, wanneer en wat het mag gaan kosten.

Een project moet beheersbaar zijn. Bij het beheersen gaat het om de KOFTIG (Kwaliteit, organisatie, faciliteiten, tijd en geld) factoren.
Hoe lang mag of gaat een activiteit duren, wanneer moet die af zijn, wie moet hem uitvoeren, wat mag het gaan kosten enz. Alle factoren zijn van elkaar afhankelijk. Wil ik een deadline halen, dan moet ik misschien meer mensen of middelen inzetten of overuren voor lief nemen, waardoor de kosten zullen stijgen. Door meer comfortabele bussen in te zetten zal de kwaliteit toenemen. Iedere projectleider zal dit soort afwegingen steeds moeten maken. Maar dat maakt het werk juist spannend en uitdagend.

Onderstaand plaatje geeft aan dat plannen het continu het maken van afwegingen is tussen de 5 KOFTIG aspecten.

In deze cursus wordt dit toegepast op een kleinschalig project nl het uitvoeren van een studieopdracht door een vijftal studenten. Hetgeen wat gepland wordt zijn de activiteiten om te komen tot de tussen en eindproducten en de inzet tijdens deze onderwijs periode. Naast de planning voer je de daadwerkelijk inzet in, zodat je ziet waar je staat en dat je deze gegevens kunt gebruiken voor je evaluatie van het project.

De navigatie door de cursus werkt eenvoudig. Kies een van de onderwerpen. Door op het of teken te klikken kun je het menu uitvouwen of inklappen. Zit je in een menu onderdeel dan kun je naar de volgende of vorige pagina door op overeenkomstige knop te klikken.

Het onderwijsprogramma duurt 14 weken en de daarbij behorende tentamen weken. Deze cursus helpt je op weg in de eerste vijf weken. De weken daarna zijn in principe herhalingen van wat je bij de situatieanalyse hebt gedaan, alleen moet je dan zelf je planning maken. Overleg deze planning met je PAP of PRM docent.

Omdat het vaak lastig is schriftelijk aan te geven welke menu keuzes of schermen je op je beeldscherm moet gebruiken wordt in sommige gevallen de digicoach ingezet. Door op mijn hoofd te klikken wordt in een filmpje voorgedaan hoe het moet.
Probeer het maar uit. Er wordt dan voorgedaan hoe je op de rekenmachine van je computer de wortel van een getal kunt berekenen.

Zal ik het voordoen

Ik wens je veel plezier bij het doorlopen van deze cursus.